Įeiti
Publikuota: 2017.03.23. Atnaujinta:

Komisija suderino UAB „Pasvalio vandenys“ bazines paslaugų kainas vartotojams


Komisija, įvertinusi UAB „Pasvalio vandenys“ 2014 m. faktines sąnaudas, nepripažino daugiau kaip 160 tūkst. Eur sąnaudų, kaip būtinų veiklai vykdyti, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,09 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.  

UAB „Pasvalio vandenys“  geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)


Mokėtiną už vandenį sumą kiekvieną mėnesį sudaro: 1) mokestis už suvartotą geriamojo vandens kiekį ir (ar) nuotekų tvarkymą (m3) ir 2) apskaitos kaina, kuri yra pastovi ir nepriklauso nuo suvartoto kiekio.

Bendrovės aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 0,82 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų*.

Komisija taip pat suderino paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą – 0,14 Eur/m3. Pasvalio mieste šia paslauga naudojasi 29 abonentai, iš viso bendrovė eksploatuoja 10,8 km paviršinių nuotekų tinklų.

Komisijos suderintos UAB „Pasvalio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Pasvalio rajono savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2014 m. gavo 29,35 tūkst. Eur pelno (2015 m. – 118,8 tūkst. Eur pelno).

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi apie 70 proc. Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – apie 30 proc. Visas vartotojams centralizuotai patiekiamas geriamasis vanduo atitinka Higienos normų reikalavimus, 100 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų rodiklių.

UAB „Pasvalio vandenys“ 2010–2014 m.  laikotarpiu įgyvendino investicijų už  12,03 mln. Eur, iš jų 6,48 mln. Eur suma finansuota ES struktūrinių fondų paramos lėšomis. Už šias lėšas Pasvalio mieste buvo paklota 1,5 km vandentiekio tinklų (prijungti 69 vartotojai), 9,5 km nuotekų tinklų (prijungti 469 vartotojai), rekonstruoti Pasvalio miesto valymo įrenginiai ir pagrindinė nuotekų siurblinė. Bendrovė 2016 m. baigė įgyvendinti 2014 m. vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtros darbus Pumpėnų miestelyje (Pasvalio r.). Iš viso buvo paklota 11,1 km vandentiekio tinklų, 11,9 km nuotekų tinklų, pastatyta nuotekų valykla, prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų prijungti 158 vartotojai (sudaryta galimybė prijungti dar 361 vartotoją).

2015–2017 m. bendrovės veiklos plane numatyta įgyvendinti investicijų už daugiau nei 5,9 mln. Eur, iš jų beveik 1,3 mln. Eur sudarys ES struktūrinių fondų paramos lėšos. Už šias lėšas numatyta nutiesti apie 11 km vandentiekio ir 12 km nuotekų tinklų, pastatyti nuotekų valymo įrenginius, rekonstruoti (arba pastatyti) vandens gerinimo įrenginius 7 gyvenvietėse (100 proc. tiekiamo vandens atitiks kokybės reikalavimus), prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų bus sudaryta galimybė prisijungti apie 200 vartotojų.

2014 m. UAB „Pasvalio vandenys“ realizavo 1215 tūkst. m³ vandens ir priklauso III vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 901 iki 1500 tūkst. m3 per metus).

 

* numatyta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.