Įeiti
Publikuota: 2017.03.23. Atnaujinta:

Komisija skelbia viešajai konsultacijai Lietuvos elektros energijos kainų svyravimų rizikos draudimo galimybių analizę


Komisija, vadovaudamasi 2016 m. spalio 17 d. įsigaliojusiu Europos Komisijos 2016 m. rugsėjo 26 d. reglamentu (ES) Nr. 2016/1719, kuriuo nustatomos prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairės,  atliko Lietuvos elektros energijos kainų svyravimų rizikos draudimo galimybių analizę (atsisiųskite) ir skelbia ją viešajai konsultacijai.

Kviečiame Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos ir Lenkijos energetikos sektoriaus reguliavimo institucijas bei suinteresuotus rinkos dalyvius iki 2017 m. balandžio 6 d. teikti pastabas ir pasiūlymus,  taip pat išreikšti poreikį dėl tarpzoninio rizikos draudimo galimybių Lietuvos kainų zonoje.

Baltijos pralaidumo skaičiavimo regioną sudaro Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Švedija ir Lenkija. Lietuvos elektros energijos kainų svyravimų rizikos draudimo galimybių analizė atlikta pirmą kartą: Komisija nagrinėjo, kaip veikia elektros energijos išankstinių sandorių rinka, ar išankstinių sandorių rinkoje siūlomi produktai arba jų deriniai padės išvengti kitos paros kainos tam tikroje prekybos zonoje nepastovumo rizikos ir, ar tokie produktai arba jų deriniai yra efektyvūs.

Pastabas ir pasiūlymus parengtai Lietuvos elektros energijos kainų svyravimų rizikos draudimo galimybių analizei galima teikti paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt. Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

Čia galite rasti informaciją anglų kalba (EN).