Įeiti
Publikuota: 2017.03.17. Atnaujinta:

Už nevykdytą įpareigojimą pirkti biokurą biržoje – baudos


Komisija 5 šilumos tiekimo įmonėms ir 1 reguliuojamam nepriklausomam šilumos gamintojui, kurie 2015 m. nenaudingai vartotojams pirko biokurą, t. y. biržoje įsigytas biokuras neviršijo 50 proc. viso šilumai gaminti reikalingo kiekio, skyrė pinigines baudas:

UAB „Mažeikių šilumos tinklai" – 8 000 Eur;
UAB „Tauragės šilumos tinklai" – 4 470 Eur;
UAB ,,Litesko" (filialas „Kelmės šiluma" nepirko reikiamo kiekio) – 1462 Eur;
UAB „Ignalinos šilumos tinklai" – 847 Eur;
UAB „Skuodo šiluma" – 728 Eur;
UAB „Matuizų plytinė" – 1129 Eur.

Pagal Energijos išteklių rinkos įstatymą 2015 m. šilumos tiekėjai ir reguliuojami nepriklausomi gamintojai turėjo įsigyti biržoje ne mažiau nei 50 proc. šilumai gaminti reikalingo biokuro kiekio, nuo 2016 metų privalomas įsigyti kiekis sudaro 100 proc. Taip siekiama užtikrinti, kad vartotojams šiluma būtų tiekiama mažiausiomis sąnaudomis.

Komisija kiekvienais metais įvertina šilumos tiekimo įmonių ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyjamo biokuro sandorius. Jeigu nesilaikoma galiojančių reikalavimų, t. y. be pateisinamų priežasčių šilumai gaminti reikalingas biokuras neperkamas biržoje*, gali būti skirta bauda nuo 289 Eur iki 1 proc. įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios licencijuojamos veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas. Tai numatyta Energetikos įstatyme.

Primename, kad 2015 metais Komisija ūkio subjektams, 2014 m. nepirkusiems biržoje reikiamo biokuro kiekio, skyrė 13 įspėjimų ir vieną piniginę baudą.

* Įpareigojimas tam tikrą kiekį biokuro pirkti per biržą įmonėms netaikomas tuo atveju, jeigu pagrindžiama, kad energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo kiekio atitinkamos rūšies biokuro arba kitur tai buvo galima padaryti ekonomiškai naudingiau.