Įeiti
Publikuota: 2017.03.14. Atnaujinta:

UAB „Vilniaus energija“ neteisėtai pakeitė atsiskaitymo už šilumos energiją būdą


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo A. L. ir UAB „Vilniaus energija“ ginčą dėl pakeisto atsiskaitymo už suvartotą šilumos energiją būdo, pripažino, kad šilumos tiekėjas tai padarė neteisėtai.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad UAB „Vilniaus energija“ savo iniciatyva pakeitė atsiskaitymo už suvartoją šilumos energiją būdą – vietoj pastovaus sutartinio mokėjimo pradėjo taikyti atsiskaitymus pagal faktiškai suvartotą šilumos energijos kiekį. Komisija nustatė, kad tokie pakeitimai galėjo būti daromi tik šalių susitarimu, kurio nagrinėjamu atveju nebuvo.  

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Vilniaus energija“ Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuomos sutartis baigiasi 2017 m. kovo 29 d. ir vėliau veiklą vykdys kitas tiekėjas, nėra tikslinga įpareigoti UAB „Vilniaus energija“ toliau taikyti vartotojui pastovų sutartinį mokėjimą už šilumos energiją, atitinkamai perskaičiuojant priskirtas apmokėti sumas už kiekvieną konkretų mėnesį, nes UAB „Vilniaus energija“ nutraukus šilumos tiekimo veiklą, pagal Civilinio kodekso ir Šilumos ūkio įstatymo reikalavimus vartotojas vis tiek turėtų sumokėti už visą jo faktiškai suvartotą šilumos energiją.