Įeiti
Publikuota: 2017.03.14. Atnaujinta:

Komisijos sprendimas: UAB „Anykščių šiluma“ teisingai paskirsto šilumą daugiabučio namo gyventojams


Komisija, išnagrinėjusi Anykščių daugiabučio namo gyventojų ginčą su UAB „Anykščių šiluma“ dėl taikomo šilumos paskirstymo būdo, priėmė sprendimą, kad šilumos tiekėjas teisingai ir pagrįstai taiko parinktą šilumos paskirstymo metodą, kuris labiausiai atitinka pastato šilumos ir karšto vandens sistemas.   

Komisijai pateiktame prašyme vartotojai nurodė, kad jie 2014 m. nusprendė pastate suvartojamą šilumos energiją skirstyti pagal Komisijos rekomenduojamą metodą Nr. 10 ir kreipėsi į UAB „Anykščių šiluma“. Gyventojai prašė pagal šio metodo nuostatas perskaičiuoti ir iš naujo paskirstyti šilumos energiją, tačiau šilumos tiekėjas atsisakė tai padaryti, kadangi pastato gyventojų dauguma (51 proc.) teisės aktų nustatyta tvarka nepriėmė sprendimo dėl Metodo Nr. 10 pasirinkimo.

Komisija primena gyventojams, kad Šilumos ūkio įstatymas numato galimybę pasirinkti labiausiai jų poreikius atitinkantį būdą, kaip bus paskirstoma pastate suvartojama šilumos energija – galima rinktis iš Komisijos rekomenduojamų arba parengti savo metodą ir pateikt jį derinti Komisijai, tačiau būtina laikytis galiojančių teisės aktų nuostatų ir tinkamai įforminti sprendimą. Visais kitais atvejais šilumos tiekėjas parenka labiausiai pastato šilumos ir karšto vandens sistemas atitinkantį šilumos paskirstymo metodą.