Įeiti
Publikuota: 2017.03.10. Atnaujinta:

UAB „Vilniaus energija“ įspėta dėl informacijos nepateikimo


Komisija konstatavo, kad UAB „Vilniaus energija“ nepateikė Komisijai bendrovės 2006–2009 metų Didžiosios knygos kopijų bei informacijos, pagrindžiančios tam tikrų sąnaudų būtinumą vykdant šilumos tiekimo veiklą.   

Ši informacija ir duomenys Komisijai  yra būtini vykdant įsiteisėjusį 2015 m. gruodžio 11 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo įpareigojama iš naujo apskaičiuoti 2010 metais nustatytas UAB „Vilniaus energija“ šilumos bazinės ir karšto vandens kainų dedamąsias.

Komisija įpareigojo UAB „Vilniaus energija“ per 5 darbo dienas pateikti prašomą informaciją ir įspėjo, kad to nepadarius Komisija gali inicijuoti sankcijos skyrimo procedūrą pagal Energetikos įstatymą ir skirti piniginę baudą nuo 289 Eur iki 0,5 proc. įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.