Įeiti
Publikuota: 2017.03.10. Atnaujinta:

UAB „Stella Vitae“ įpareigota pateikti informaciją apie gamtinių dujų tiekimo veiklą


Komisija konstatavo, kad UAB „Stella Vitae" nėra pateikusi privalomos informacijos apie gamtinių dujų tiekimo veiklą už 2016 m. spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius, taip pat neinformavo Komisijos, kad 2016 IV ketv. nevykdė gamtinių dujų tiekimo veiklos. Tai daryti reguliuojamus ūkio subjektus įpareigoja Komisijos patvirtintos Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklės.  

Komisija UAB „Stella Vitae" numatė 5 darbo dienų terminą konstatuotam pažeidimui pašalinti. To nepadarius, gali būti inicijuojama sankcijos skyrimo procedūra ir pagal Energetikos įstatymą skiriama bauda nuo 289 Eur iki 0,5 proc. įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.

Primename, kad UAB „Stella Vitae" licencija vykdyti gamtinių dujų tiekimo veiklą išduota 2002 m. spalio mėn.