Įeiti
Publikuota: 2017.03.10. Atnaujinta:

UAB „Matuizų plytinė“ – įpareigojimas pateikti privalomą informaciją


Atsižvelgiant į tai, kad reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas UAB „Matuizų plytinė“ iki šiol nėra pateikęs Komisijai metinių ataskaitų rinkinių už 2014 m. ir 2015 m. su nepriklausomo audito išvadomis bei reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo sistemos laisvos formos aprašo,  priimtas sprendimas skirti 637 Eur baudą ir numatytas įpareigojimas per 2 mėn. šiuos duomenis pateikti.

Energetikos sektorių reglamentuojantys teisės aktai įpareigoja reguliuojamus ūkio subjektus kiekvienais metais teikti metinių ataskaitų rinkinius su nepriklausomo audito išvada. Šie duomenys yra būtini Komisijos, kaip ekonominio reguliuotojo, funkcijoms vykdyti.