Įeiti
Publikuota: 2017-12-04. Atnaujinta:

UAB „Geros dujos“ skirta bauda už privalomos informacijos neteikimą Komisijai


Komisija, atsižvelgdama į tai, kad UAB „Geros dujos“, vykdanti reguliuojamą gamtinių dujų tiekimo veiklą, atliekamo neplaninio patikrinimo metu nepateikė Komisijai privalomos informacijos, skyrė bendrovei 351 Eur baudą ir įpareigojo nurodytą informaciją pateikti per 5 darbo dienas.

Komisija UAB „Geros dujos“ reguliuojamos veiklos neplaninį patikrinimą pradėjo 2017 m. rugpjūčio 28 d., siekiant įsitikinti, kad bendrovė, nustatydama vartotojams gamtinių dujų (produkto) bei reguliuojamų gamtinių dujų veiklų (paslaugų) kainas, laikosi teisės aktų reikalavimų. Komisija kreipėsi į bendrovę, kad būtų pateikta su reguliuojama veikla susijusi informacija ir duomenys, taip pat vartotojams ankstesniu laikotarpiu išrašytų sąskaitų kopijos – bendrovė pateikė sąskaitas, tačiau dalis informacijos jose buvo įslaptinta, motyvuojant, kad ši informacija yra konfidenciali.  

Komisija primena reguliuojamiems ūkio subjektams, kad atliekant patikrinimą, būtina pateikti visą prašomą informaciją, įskaitant ir konfidencialią, nes tokia pareiga jiems numatyta Energetikos įstatyme. Be to, ši informacija naudojama tik Komisijos funkcijų įgyvendinimo tikslais ir laikantis visų darbo su konfidencialia informacija nustatytų reikalavimų.