Įeiti
Publikuota: 2017.12.27. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo


Komisija, siekdama užtikrinti, kad ūkio subjektai viešai (savo interneto svetainėse arba kitose numatytose priemonėse) skelbtų visą privalomą informaciją apie vykdomą veiklą, teikiamas paslaugas ir jų kainas, pakoregavo ir teikia viešajai konsultacijai Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo projektą.

Esminiai pasikeitimai:
- siūloma aprašą papildyti viešai privaloma skelbti informacija asmenims, veikiantiems visuose energetikos sektoriuose;
- patikslintas skelbiamos informacijos turinys, periodiškumas, suvienodinti informacijos skelbimo terminai su kituose teisės aktuose numatytais terminais.

Primename, kad visiems reguliuojamą veiklą vykdantiems ūkio subjektams numatytas reikalavimas viešai skelbti metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus išvada (išskyrus konfidencialią informaciją) bei finansines ataskaitas ir metinį pranešimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas).

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. sausio 22 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".