Įeiti
Publikuota: 2017.12.27. Atnaujinta:

Kokiais atvejais operatorius gali keisti išduotas išankstines elektros įrenginių prijungimo sąlygas?


Komisija, išnagrinėjusi UAB „Energijos žara“ ir AB „Litgrid“ ginčą dėl 60 MW vėjo elektrinių parko prijungimo prie elektros perdavimo tinklo sąlygų, pasisakė, kad perdavimo sistemos operatorius pagrįstai numatė papildomos 110 kV oro linijos Kelmė−Šiauliai grandies įrengimą.

Komisijai pateiktame prašyme UAB „Energijos žara“ nurodė, kad kreipėsi AB „Litgird“ dėl 60 MW vėjo elektrinių parko prijungimo prie elektros perdavimo tinklo – išankstinės prijungimo sąlygos buvo išduotos 2016 m. gruodžio mėn. Tačiau nusprendus vykdyti darbus, UAB „Energijos žara“ buvo išduotos prijungimo sąlygos, kuriose numatyta papildoma 110 kV oro linijos Šiauliai−Kelmė rekonstrukcija, dėl ko prijungimo kaštai išaugo kelis kartus. UAB „Energijos žara“ teigimu, išankstinės prijungimo sąlygos yra skirtos įvertinti preliminarų reikalingų investicijų dydį, todėl operatorius, net ir keisdamas jas, turėtų užtikrinti, kad nebūtų esminių pasikeitimų.

Tačiau Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes ir atsižvelgusi į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pateiktą išvadą, nusprendė, kad nors tranzitinių srautų ir avarinių kriterijų vertinimas perdavimo tinkle buvo atliktas jau išdavus išankstines prijungimo sąlygas, nepaisant to, turi būti užtikrinamas perdavimo tinklų įrenginių darbo patikimumas, elektros energetikos sistemos darbo stabilumas ir ilgalaikis sistemos pajėgumas tenkinti pagrįstus elektros energijos perdavimo poreikius, t. y. turi būti laikomasi prijungimo sąlygose numatytų sąlygų.

Išduodamas išankstines prijungimo sąlygas operatorius neįvertino, kad vėjo elektrinių parko prijungimas, neatlikus papildomos 110 kV oro linijos Šiauliai−Kelmė rekonstrukcijos, pablogins esamiems vartotojams elektros energijos tiekimo paslaugos kokybę, be to, nebūtų užtikrintas patikimas ir nepertraukiamas elektros energijos tiekimas – išaugus apkrovoms, padidėtų elektros energijos tiekimo nutraukimo tikimybė.