Įeiti
Publikuota: 2017.12.22. Atnaujinta:

Keičiasi Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės


Atsižvelgiant į 2017 m. lapkričio 7 d. priimtus Gamtinių dujų įstatymo pakeitimus –numatoma tvarka, kaip reglamentuojama mažos apimties suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotinio dujinimo įrenginių veikla, Komisija suderino AB „Energijos skirstymo operatorius" naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių pakeitimus.

Esminiai pasikeitimai:
- nustatyta, kad teisė naudotis mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginiais suteikiama visiems sistemos naudotojams, atitinkantiems nustatytus reikalavimus ir sudariusiems gamtinių dujų skirstymo sutartis su operatoriumi;
- reglamentuota naudojimosi mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginiais tvarka: nuo krovinio atgabenimo iki išdujinimo ir įleidimo į gamtinių dujų skirstymo sistemą;
- nustatyti veiklos režimai, į SGD paskirstymo stotį atgabentų, iškrautų bei išdujintų SGD kiekio apskaitos reikalavimai, operatoriaus ir SGD paskirstymo sistemos naudotojų tarpusavio teisės, pareigos bei atsakomybė;
- mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginių naudotojams numatyta pareiga teikti informaciją operatoriui apie planuojamus išdujinti, atgabenti ir iškrauti SGD kiekius, tikslias krovinių pristatymo datas bei dydžius.