Įeiti
Publikuota: 2017.12.21. Atnaujinta:

Siūloma keisti Šilumos kainų nustatymo metodiką


Komisija, atsižvelgdama į ūkio subjektų pastabas dėl šiuo metu taikomų šilumos kainų nustatymo principų bei siekdama suvienodinti kainodaros principus visuose reguliuojamuose sektoriuose, teikia viešajai konsultacijai siūlomus Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimus.

Esminiai pasikeitimai:
- kai išnuomotas ilgalaikis turtas visas ar iš dalies naudojamas reguliuojamoje veikloje, ilgalaikio turto nuomos pajamas siūloma paskirstyti tarp verslo vienetų ir paslaugų;
- jei ūkio subjektas investicijas vykdo dalyvaujant kitoms infrastruktūrinę veiklą vykdančioms įmonėms, 50 proc. investicijų vertės dalies, finansuotos iš kitų infrastruktūrinę veiklą vykdančių ūkio subjektų lėšų dėl inžinierinių darbų sąnaudų pasidalinimo, įtraukiama į reguliuojamo verslo vieneto ir paslaugos reguliuojamo turto vertę;
- kai ūkio subjektas naudojasi kitų ūkio subjektų teikiamomis konsultacinėmis (pvz., informacinių technologijų priežiūra, teisinės konsultacijos) paslaugomis, iš šalies perkamų konsultacinių paslaugų ir darbo užmokesčio sąnaudos vertinamos kompleksiškai, atsižvelgiant į planuojamas konsultacinių paslaugų apimtis bei darbuotojų skaičiaus pokytį dėl minėtų paslaugų įsigijimo;
- vidutinės faktinės ūkio subjekto dviejų paskutinių ataskaitinių laikotarpių (ataskaitinių metų) ir reguliuojančiosios institucijos nustatytos investicijų grąžos neatitiktis gali siekti 3 proc., jei ūkio subjektas reguliuojančiajai institucijai įrodo, kad neatitiktis susidarė dėl ūkio subjekto priimtų veiklos efektyvumą didinančių, t. y. veiklos sąnaudas mažinančių sprendimų.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. sausio 19 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".