Įeiti
Publikuota: 2017.12.19. Atnaujinta:

Pakoreguota tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba 2018 metams


Komisija, atsižvelgdama į Vyriausybės 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimą dėl viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) – elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimo nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, ir gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ patikslintus vartojimo pajėgumus, pakoregavo didelę įtaką rezervinės galios rinkoje turinčiam asmeniui AB „Lietuvos energijos gamyba“ 2017 m. lapkričio 30 d. nustatytą tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2018 metams:

• tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto įtampų valdymui 330kV tinkle ir antrinio galios rezervo atkūrimui (ne didesnės negu 260 MW), nuo 2018 m. sausio 1 d. nustatyta 17,06 Eur/MW/val. viršutinė kainos riba. Ankstesniu Komisijos sprendimu nustatyta 17,84 Eur/MW/val. viršutinė riba,  galiojanti 2017 m. – 10,04 Eur/MW/val.

2017 m. lapkričio mėn. Komisijos nustatytos reaktyviosios galios ir įtampos valdymo, avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo, antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo (ne didesnės negu 400 MW) paslaugų kainų viršutinės ribos nesikeičia.