Įeiti
Publikuota: 2017.12.07. Atnaujinta:

UAB „Matuizų plytinė“ nebus taikoma reguliuojama šilumos gamybos kainodara


Nuo 2017 m. vidurio nepriklausomam šilumos gamintojui UAB „Matuizų plytinė“ nustojus tiekti šilumą į UAB „Varėnos šiluma“ centralizuotą tinklą – šilumos tiekėjas pradėjo eksploatuoti naujai pastatytą katilinę Matuizų gyvenvietėje ir visą reikalingą šilumos kiekį pasigamina pats, Komisija netaikys bendrovei reguliuojamos šilumos gamybos kainodaros.

Nepriklausomam šilumos gamintojui UAB „Matuizų plytinė“ šilumos gamybos kainodara buvo reguliuojama nuo 2012 m. lapkričio mėn., pripažinus, kad bendrovės pagaminamas ir į  šilumos tiekėjo – šuo atveju UAB „Varėnos šiluma“ – centralizuotus tinklus patiekiamas šilumos kiekis yra didesnis nei 1/3 viso šilumos poreikio ir daroma įtaka yra reikšminga šilumos kainai vartotojams.

Šiuo metu UAB „Matuizų plytinė“ neturi pasirašiusi šilumos pirkimo-pardavimo sutarties su UAB „Varėnos šiluma“, visa pagaminama šiluma yra naudojama savoms gamybos reikmėms.