Įeiti
Publikuota: 2017.12.07. Atnaujinta:

Komisija – tarp WAREG įsteigusių narių


Wareg.jpg2017 m. gruodžio 5 d. Italijoje įsteigta Europos vandens reguliuotojų asociacija (angl. European Water Regulators – WAREG). Komisija kartu su kitų penkiolikos šalių vandens sektoriaus reguliavimo institucijomis tapo steigiančiąja WAREG nare.

WAREG įsteigta kaip ne pelno siekianti asociacija pagal Italijos teisę bei siekiant skatinti aktyvesnį WAREG narių bendradarbiavimą:

  • keičiantis gerąja reguliavimo praktika, rengiant vandens sektoriuje veikiančių įmonių veiklos analizes ir palyginimus bei organizuojant specializuotus mokymus, techninę pagalbą nariams;

  • dalinantis gerąja praktika ir skatinant tvarų vandens ir nuotekų tvarkymo reguliavimą Europiniu lygiu;

  • analizuojant vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų tvarumą, kokybę, investicijų apimtis ir vartotojų apsaugą;

  • užmezgant kontaktus su kitomis atitinkamomis regiono ir tarptautinėmis organizacijomis ir nacionalinėmis institucijomis didžiausią dėmesį skiriant Europiniu lygiu svarstomiems vandens ir nuotekų tvarkymo reguliavimo klausimams.

WAREG sudaro Generalinė Asamblėja, Prezidentas ir Vice prezidentai, Darbo grupės, Sekretoriatas. WAREG Prezidentu dvejų metų kadencijai išrinktas Italijos elektros, dujų ir vandens reguliavimo institucijos (angl. the Italian Regulatory Authority for Electricity, Gas and Water – AEEGSI) atstovas Alberto Biancardi. WAREG neformaliai veikia nuo 2014 m. pavasario.