Įeiti
Publikuota: 2017.12.07. Atnaujinta:

UAB Ignalinos šilumos tinklų finansinis pajėgumas – pakankamas veiklai vykdyti


Komisija, atlikusi UAB Ignalinos šilumos tinklų išplėstinį finansinio pajėgumo vertinimą už 2017 m. 9 mėnesius, pripažino, kad bendrovės finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti, t. y. bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis yra didesnis, nei apskaičiuota normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, bei nuosavas kapitalas yra didesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir atitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus.

Komisija UAB Ignalinos šilumos tinklų išplėstinį finansinio pajėgumo vertinimą atliko po to, kai  buvo nustatyta, jog 2016 m. bendrovės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis  yra mažesnis nei Komisijos nustatyta finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė.

Komisija reguliuojamų ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą atlieka kasmet, taip siekiama užtikrinti, kad vartotojai gautų kokybiškas ir nepertraukiamas paslaugas.