Įeiti
Publikuota: 2017-05-12. Atnaujinta:

Būtina skatinti didmeninių elektros energijos rinkų veikimą


Komisija, vadovaudamasi 2016 m. spalio 17 d. įsigaliojusiu Europos Komisijos 2016 m. rugsėjo 26 d. reglamentu (ES) Nr. 2016/1719, kuriuo nustatomos prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairės, atliko Lietuvos elektros energijos kainų svyravimų rizikos draudimo galimybių analizę ir nustatė, kad:
• Lietuvos kainų zona neturi konkrečiai Lietuvai sukurto Nasdaq išvestinių finansinių priemonių apsidraudimo produkto – mūsų rinkos kainos panašiausios į Latvijos, todėl Lietuvos didmeninės energijos rinkos dalyviams palankiausias produktas siūlomas šioje šalyje.
• Lietuvos kainų zonoje tarpzoninės rizikos valdymo priemonės nėra pakankamai efektyvios, palyginus su Skandinavijos šalimis.

Komisija, atsižvelgusi į tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir siekdama skatinti efektyvesnį didmeninių elektros energijos rinkų veikimą, įpareigojo Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių AB „Litgrid" per 6 mėn. užtikrinti galimybę didmeninės elektros energijos rinkos dalyviams įsigyti ilgalaikio tarpzoninio rizikos draudimo produktus, nesuteikiant ilgalaikių perdavimo teisių.

Komisija apie priimtą sprendimą informuos Latvijos, Švedijos ir Lenkijos reguliavimo institucijas, su kuriomis derinami sprendimai dėl tarpzoninės rizikos valdymo priemonių.