Įeiti
Publikuota: 2017.05.31. Atnaujinta:

Už nepateiktą informaciją – įspėjimas UAB „Vilniaus energija“


Komisija konstatavo, kad UAB „Vilniaus energija“ nepateikė informacijos, reikalingos įvykdyti teismo sprendimą dėl 2010 m. nustatytų šilumos bazinės ir karšto vandens kainų dedamųjų perskaičiavimo – bendrovei numatytas 20 darbo dienų terminas šiai informacijai pateikti.

Komisija buvo įpareigojusi UAB „Vilniaus energija“ pateikti duomenis, būtinus teismo įpareigojimui iš naujo apskaičiuoti bendrovės šilumos bazinės ir karšto vandens kainų dedamąsias įvykdyti. Šiai informacijai pateikti buvo numatytas terminas iki 2017 m. gegužės 3 d., Komisija iki šiol šios informacijos nėra gavusi.

Bendrovei nevykdant Komisijos įpareigojimo, pagal Energetikos įstatymą gali būti inicijuota sankcijos skyrimo procedūra, kurios metu gali būti skiriama bauda nuo 289 Eur iki 0,5 proc. įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.