Įeiti
Publikuota: 2017.05.31. Atnaujinta:

Saulės elektrinių galią padidinę gamintojai turės grąžinti nepagrįstai gautas VIAP lėšas


Komisija, patikrinusi 60 saulės šviesos elektrinių, nustatė, kad 6 elektrinėse buvo nepagrįstai padidinta įrengtoji galia – UAB „Automatikos sistemos“, UAB „Sedos jėgainė“ (2 elektrinės), UAB „Karolinos HES“, Bronislovas Eirošius ir Nijolė Levina į VIAP biudžetą turės grąžinti nepagrįstai gautą  13 960,05 Eur sumą.

Komisija minėtus ūkio subjektus įpareigojo per 30 kalendorinių dienų nustatytą sumą grąžinti į VIAP biudžetą  arba sudaryti susitarimą dėl VIAP lėšų grąžinimo.

Komisija saulės elektrinių patikrinimus atliko įvertinusi nepagrįstai didelį kai kurių elektrinių efektyvumą, kuris rodė, kad saulės šviesos elektrinėse gali būti savavališkai padidinta įrengtoji galia, t. y. ji yra galimai didesnė nei ta, kuri numatyta išduotame leidime gaminti elektros energiją.

Komisija prevenciškai atlieka saulės jėgainių patikrinimus – 2015 m. buvo tikrinama, ar gamintojai, nurodę, kad jų elektrinės integruotos į pastatą, pagrįstai gauna šiai gamintojų grupei taikomą elektros energijos supirkimo tarifą, 2014 m. buvo tikrinama faktinė elektrinių įrengtoji galia – 3 gamintojai buvo įpareigoti grąžinti nepagrįstai gautas VIAP lėšas.