Įeiti
Publikuota: 2017.05.31. Atnaujinta:

Keičiasi Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės


Kuriant regioninę gamtinių dujų rinką ir užtikrinant visiems rinkos dalyviams  lygias teises naudotis gamtinių dujų perdavimo sistema, Komisija pritarė Naudojimosi AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių pakeitimui.

Esminiai pakeitimai:
• įtvirtintos naujos nuostatos dėl netiesioginio (susietojo) pajėgumų paskirstymo modelio taikymo Lietuvos ir Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške, kur numatyta, jog taikant šį modelį bus kartu paskirstomi ir perdavimo pajėgumai, ir atitinkamas dujų kiekis, kurį paskirsto gamtinių dujų biržos operatorius;
• Lietuvos ir Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške 10 proc. techninių pajėgumų bus rezervuoti trumpalaikiams prieš dujų parą užsakomiems artimiausios paros (angl. day-ahead) ir einamosios paros pajėgumams – taip siekiama užtikrinti efektyvų pajėgumų paskirstymą ir gamtinių dujų kiekio paraiškų bei gamtinių dujų kiekio priskyrimą Lietuvos ir Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške;
• nustatyta, kad per Lietuvos ir Latvijos perdavimo sistemų sujungimo tašką perduotas gamtinių dujų kiekis yra lygus patvirtintai dujų kiekio paraiškai;
• detalizuota gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutarties nutraukimo tvarka ir sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės.