Įeiti
Publikuota: 2017.05.31. Atnaujinta:

Daliai vartotojų keičiasi elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų įkainis


Atsižvelgiant į AB „Energijos skirstymo operatorius" pateiktą patikslintą informaciją apie 2016 m. patirtas išlaidas vartotojams prijungti prie elektros tinklų, Komisija perskaičiavo 2017 m. balandžio 27 d. patvirtintus prijungimo įkainius II grupės* vartotojams.

Nuo 2017 m. birželio 1 d. įkainis už 1 kW leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą II grupės vartotojams, taikant 100 proc. įkainį, bus lygus 102,79 Eur (anksčiau nustatytas 102,82 Eur), nebuitiniams II grupės vartotojams, apmokantiems 40 proc. įkainio vertės, bus taikomas 41,12 Eur įkainis vietoj 41,13 Eur.

 

* II grupei priskiriami vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės vartotojus).