Įeiti
Publikuota: 2017.05.31. Atnaujinta:

Atliktas UAB Kauno termofikacijos elektrinės neplaninis patikrinimas


Komisija, atlikusi UAB Kauno termofikacijos elektrinės neplaninį patikrinimą, nustatė, kad bendrovė 2015 m. pirmumo tvarka neįsigijo dujų iš SGD terminalo ir kryžminiu būdu subsidijavo reguliuojamas šilumos bei elektros energijos gamybos veiklas, tačiau tai neturėjo neigiamų finansinių pasekmių šilumos vartotojams Kauno mieste.

UAB Kauno termofikacijos elektrinė 2015 m. sunaudojo 143 355,26 MWh arba 56,79 proc. priskirto 252 392 MWh SGD terminalo būtinojo gamtinių dujų kiekio, o likusią dalį dujų įsigijo iš Rusijos akcinės bendrovės „Gazprom“.

Nustatyta, kad UAB Kauno termofikacijos elektrinė iš AB „Gazprom“ pirktas pigesnes dujas išskirtinai priskyrė šilumos gamybai, brangesnes, įsigytas iš SGD terminalo, –remiamai per VIAP biudžetą elektros gamybai. Komisija konstatavo, kad tiek iš AB „Gazprom“, tiek SDG terminalo įsigytos dujos turėjo būti paskirstytos proporcingai.

UAB Kauno termofikacijos elektrinė nuo 2016 m. birželio mėn. yra nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas, todėl bendrovei nebus inicijuojama sankcijų skyrimo procedūra dėl reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimų. UAB Kauno termofikacijos elektrinei reguliuojamo gamintojo statusas panaikintas, nes pagaminamas šilumos kiekis neviršijo 1/3 viso Kauno miesto šilumos energijos poreikio, taip pat bendrovė nustojo gaminti remtiną elektros energiją.