Įeiti
Publikuota: 2017.05.29. Atnaujinta:

Prijungimas prie elektros tinklų: kada galima reikalauti perskaičiuoti įmoką?


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo J. S. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą, nustatė, kad operatorius pagrįstai atsisakė perskaičiuoti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie tinklų įmoką.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad prijungus jam priklausantį objektą prie elektros tinklų, buvo nutiestas trumpesnis elektros tinklas nei operatorius buvo nurodęs apskaičiuodamas prijungimo įmoką, todėl pareikalavo ją perskaičiuoti.

Tačiau Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, operatoriaus veiksmuose pažeidimų nenustatė: AB „Energijos skirstymo operatorius“ vartotojo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įmoką apskaičiavo pagal Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką ir baigęs darbus jos neperskaičiavo, nes atstumas sutrumpėjo 8,03 metro – įmoka perskaičiuojama tuo atveju, jeigu faktiškai nutiestas tinklas yra 10 metrų ir daugiau ilgesnis ar trumpesnis nei numatyta sutartyje.