Įeiti
Publikuota: 2017.05.29. Atnaujinta:

AB „Energijos skirstymo operatorius“ – įpareigojimas patikslinti sutarčių nuostatas


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo V. M. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties, įpareigojo operatorių aiškiau ir tiksliau apibrėžti šalių tarpusavio santykius bei įsipareigojimus.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad operatoriaus pateiktose sutartyse nebuvo nurodytas pageidaujamas atsiskaitymo už elektros energiją būdas ir sąskaita, į kurią reikia atlikti mokėjimus, taikomas tarifas, taip pat nenumatyta operatoriaus atsakomybė ir pareigos tiekiant bei skirstant elektros energiją bendrosioms reikmėms ir skaičiuojant už ją įmokas.  

Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, pripažino, kad dalis vartotojo reikalavimų yra pagrįsti ir teisėti, todėl įpareigojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ papildyti ir pakeisti sutarčių nuostatas, kad jos būtų tikslesnės ir aiškiai suprantamos vartotojams.