Įeiti
Publikuota: 2017.05.25. Atnaujinta:

Komisija nustatė UAB „Visagino linija“ bazinę šilumos gamybos kainą


Atsižvelgiant į tai, kad nepriklausomas šilumos gamintojas UAB „Visagino linija“ katilinės statybai panaudojo Europos Sąjungos paramos lėšas ir tokiam gamintojui privaloma reguliuojama šilumos gamybos kainodara, Komisija bendrovei nustatė bazinę – 2,32 ct/kWh – šilumos kainą penkerių metų laikotarpiui. Pastovioji kainos dalis yra 0,67 ct/kWh, projekcinė kintamoji – 1,65  ct/kWh.

Komisija, nustatydama bazinę kainą, bendrovės apskaičiuotą sąnaudų sumą būtinam šilumos kiekiui pagaminti sumažino ketvirtadaliu – nuo 390,4 tūkst. Eur iki  289,3 tūkst. Eur/metams (sumažintos personalo, nusidėvėjimo ir investicijų grąžos sąnaudos).

UAB „Visagino linija“ nepriklausomo šilumos gamintojo veiklą Visagino savivaldybėje vykdo nuo 2013 m., bendrovė pagamintą šilumą parduoda VĮ „Visagino energija“ ir tiekia į centralizuotą miesto tinklą, metinis patiektos šilumos kiekis sudaro apie 12 500 MWh.