Įeiti
Publikuota: 2017.05.25. Atnaujinta:

UAB „Litesko“ filialui „Alytaus energija“ – įspėjimas dėl Komisijos įpareigojimo nevykdymo


Komisija konstatavo, kad UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“ neįvykdė įpareigojimo pateikti pakoreguotą 2017–2019 m. valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų  planą už metinę 671,5 tūkst. Eur sumą ir įspėjo bendrovę, kad nepateikus minėto plano per 10 darbo dienų, gali būti inicijuojama sankcijos skyrimo procedūra.

Komisija 2017 m. kovo 29 d. posėdyje suderino UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ naujas bazines šilumos kainas, tačiau nederino turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2017–2019 m., kadangi numatytų atlikti darbų suma viršijo nustatytą sumą.

Primename, kad už tokio pobūdžio reguliuojamos veiklos pažeidimą įmonėms Energetikos įstatyme numatyta bauda yra nuo 289 Eur iki 0,5 proc. įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.