Įeiti
Publikuota: 2017.05.15. Atnaujinta:

Komisija atliko UAB „Intergas“ finansinio pajėgumo vertinimą


Komisija, gavusi AB „Amber Grid“ informaciją dėl gamtinių dujų skirstymo operatoriaus UAB „Intergas“ pradelstų finansinių įsipareigojimų, atliko bendrovės finansinio pajėgumo vertinimą – jis yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

Tačiau atsižvelgdama į tai, kad šiais metais pastačius SGD išdujinimo stotelę Druskininkų savivaldybėje bendrovės pajamos iš gamtinių dujų skirstymo veiklos Druskininkų savivaldybėje gali keistis, ir ateityje tai gali turėti reikšmingos įtakos bendrovės finansiniam pajėgumui, Komisija įpareigojo UAB „Intergas“  iki 2017 m. liepos 31 d. pateikti finansines ataskaitas už 2017 m. I pusmetį, iki 2017 m. spalio 31 d. – finansines ataskaitas už 2017 m. 9 mėn., taip pat ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti apie susidariusias pradelstas skolas. Tokių priemonių Komisija imasi įvertinusi galimą riziką dėl bendrovės nemokumo.