Įeiti
Publikuota: 2017.05.11. Atnaujinta:

Suderintos UAB „Kėdainių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo bazinės paslaugų kainos


Komisija, įvertinusi UAB „Kėdainių vandenys" 2015 m. faktines sąnaudas, veiklai vykdyti suskaičiavo 38 tūkst. Eur mažiau sąnaudų, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,24 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą. 

UAB „Kėdainių vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)


Mokėtiną už vandenį sumą kiekvieną mėnesį sudaro: 1) mokestis už suvartotą geriamojo vandens kiekį ir (ar) nuotekų tvarkymą (m3) ir 2) apskaitos kaina, kuri yra pastovi ir nepriklauso nuo suvartoto kiekio.

UAB „Kėdainių vandenys" aptarnaujamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,35 proc. proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų, kaip numatyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.

Komisija taip pat suderino UAB „Kėdainių vandenys" paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą – 0,11 Eur/m3. Šia paslauga naudojasi 36 abonentai.

Komisijos suderintos UAB „Kėdainių vandenys bazinės paslaugų kainos įsigalios jas patvirtinus Kėdainių rajono savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

2015 m. bendrovė dirbo nuostolingai – vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą patyrė 61,51 tūkst. Eur nuostolio, tačiau 2016 m. uždirbo 68,36 tūkst. Eur pelno.

Centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga šiuo metu naudojasi 73 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – 65 proc. Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų. 97,5 proc. centralizuotai patiekiamo geriamojo vandens atitinka Higienos normų reikalavimus.

2012–2015 m. UAB „Kėdainių vandenys" įgyvendino investicijų už 8,9 mln. Eur (iš jų 37,8 proc. sudaro Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšos). Josvainiuose ir Vainotiškiuose buvo paklota 4,39 km vandentiekio tinklų (sudaryta galimybė prisijunti 153 būstams) ir 6,89 km nuotekų tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 186 būstams) bei įrengtos 5 nuotekų perpumpavimo siurblinės, Kėdainiuose pastatyti dumblo apdorojimo įrenginiai, Paobelyje paklota 1,98 km vandentiekio tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 91 būstui) ir 3,87 km nuotekų tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 92 būstams), įrengtos 3 nuotekų siurblinės.

2016–2018 m. UAB „Kėdainių vandenys"  numačiusi į vandentvarkos ūkio gerinimą investuoti apie 7,4 mln. Eur , iš jų daugiau nei pusę sudarys ES parama. Už šias lėšas bendrovė planuoja nutiesti apie 11,75 km vandentiekio tinklų (Šėtos miestelyje, Pajieslio ir Kunionių kaimuose) ir 17,38 km nuotekų tinklų (Šėtos miestelyje ir Kunionių kaime), rekonstruoti 5,39 km vandentiekio tinklų (Kėdainių mieste ir Šėtos miestelyje) ir 2,23 km nuotekų tinklų (Kėdainių mieste), pastatyti 2 nuotekų siurblines (Kunionių kaime), rekonstruoti valymo įrenginius (Sirutiškio, Josvainių, Tiskūnų kaimuose bei Kunionių gyvenvietėje). Įgyvendinus veiklos planą, planuojama, kad galimybe naudotis centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga turės 350 naujų būstų, centralizuota nuotekų tvarkymo paslauga – 402 būstai.

2015 m. UAB „Kėdainių vandenys" realizavo 1189 tūkst. m³ geriamojo vandens.