Įeiti
Publikuota: 2017.05.05. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos pakeitimo


Siekiant maksimaliai įsitikinti elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių investicijų į pažangiąsias matavimo priemones pagrįstumu, Komisija pakoregavo ir teikia viešajai konsultacijai Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos pakeitimo projektą.

Esminiai pakeitimai:
• Siūloma, kad gamtinių dujų ir elektros energetikos įmonės, teikdamos derinti investicijas į pažangiąsias matavimo priemones, turėtų pateikti finansinę ir kaštų naudos analizę bei įtakos reguliuojamoms kainoms vertinimą. Šis reikalavimas būtų taikomas ir tarpvalstybiniu mastu vykdomiems bendro intereso projektams (angl. PCI).
• Investicijoms į pažangiąsias matavimo priemones ir PCI projektams siūloma netaikyti reikalavimo nedidinti reguliuojamų paslaugų kainų.
• Dujų, suskystintų naftos dujų ir elektros energetikos įmonės, atlikdamos kaštų ir naudos analizę, turėtų remtis patikrintais ir patikimais duomenimis. Komisija, nustačiusi, kad kaštų ir naudos analizė neatitinka šio reikalavimo, galės pareikalauti įmonės patikslinti duomenis.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. birželio 4 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".