Įeiti
Publikuota: 2017.06.20. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl pagrindinių regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimo principų


Komisija kartu su Latvijos, Estijos ir Suomijos reguliavimo institucijomis parengė ir skelbia viešajai konsultacijai pagrindinius regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimo principus ir sprendimus, būtinus jiems įgyvendinti.

Numatyti šie pagrindiniai sprendimai:

• Laikinas sprendimas. Įleidimo-išleidimo modelis, taikomas Baltijos šalių dujų rinkai, į kurią įeina Estija, Latvija ir Lietuva, kurio įgyvendinimas turi būti pradėtas nuo 2018 m., t. y. numatyta nuo 2018 m. taikyti pereinamąją gamtinių dujų perdavimo tarifikavimo sistemą (gamtinių dujų įleidimo taškuose į Baltijos regioną bus taikomas vienodas gamtinių dujų perdavimo tarifas, atitinkamai numatyta sukurti kaštų kompensavimo mechanizmą tarp atskirų valstybių perdavimo sistemų operatorių).

• Ilgalaikis sprendimas. Įleidimo-išleidimo modelis, taikomas bendrai Baltijos šalių ir Suomijos rinkai, į kurią įeina Suomija, Estija, Latvija ir Lietuva, kurio įgyvendinimą siekiama pradėti 2020 m. (pradėjus veikti jungiamajam dujotiekiui tarp Estijos ir Suomijos). Bus siekiama įgyvendinti šiuos pagrindinius tarifikavimo principus regione:
- unifikuoti reguliavimo (kainodarinius) principus regiono mastu;
- taikyti vienodus gamtinių dujų tarifus įleidimo taškuose visame regione, kurie bus apskaičiuojami taikant optimaliausią iš kelių alternatyvų („Pašto ženklo", pajėgumo ir atstumo įverčio ar matricinės) pasirinktą metodologiją;
- įtvirtinti kompensavimo mechanizmą tarp atskirų valstybių perdavimo sistemų operatorių. 

Už įleidimo-išleidimo tarifų nustatymo metodologiją atsako nacionalinės reguliavimo institucijos, už kompensavimo mechanizmo sukūrimą – perdavimo sistemų operatoriai, tačiau reikalingas nacionalinės reguliavimo institucijos patvirtinimas.

Primename, kad Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos reguliavimo institucijos yra užsibrėžusios iki 2020 m. sukurti regione bendrą gamtinių dujų rinkos įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelį, kuris įgalins maksimaliai išnaudoti turimą gamtinių dujų infrastruktūrą ir užtikrinti konkurencingas gamtinių dujų kainas.

Principai (EN versija) paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. liepos 20 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".