Įeiti
Publikuota: 2017.06.13. Atnaujinta:

EPEX SPOT SE kreipėsi dėl galimybės teikti kitos paros ir einamosios paros prekybos paslaugas Lietuvos kainų zonoje


Komisija gavo 2017 m. gegužės 25 d. biržos EPEX SPOT SE paraišką, kuria EPEX SPOT SE informavo apie ketinimus teikti kitos paros ir einamosios paros prekybos paslaugas Lietuvos kainų zonoje.

Teikdama paraišką, EPEX SPOT SE rėmėsi Europos Komisijos Reglamento (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės (toliau – Reglamentas) 4(5) straipsniu: „Vienoje valstybėje narėje paskirtas PEERO turi teisę teikti kitos paros ir einamosios paros prekybos paslaugas, kai tiekiama kitoje valstybėje narėje. Pastarojoje valstybėje narėje prekybos taisyklės galioja ir nepaskyrus PEERO toje valstybėje narėje[...]."

Komisija per du mėnesius priims sprendimą dėl gautos paraiškos.

EPEX SPOT SE veikia energijos sandorių rinkose Austrijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Liuksemburge, Šveicarijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje kaip paskirtasis elektros energijos rinkos operatorius (PEERO). Taip pat EPEX SPOT SE vykdo veiklą Danijoje, Suomijoje, Lenkijoje ir Švedijoje pagal Reglamento 4(5) straipsnį.