Įeiti
Publikuota: 2017-06-30. Atnaujinta:

Patvirtintas rinkų susiejimo operatoriaus planas


Komisija, įgyvendindama ES reikalavimus dėl bendros regioninės elektros energijos rinkos kūrimo, patvirtino rinkų susiejimo operatoriaus planą, kuris numato, kaip paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai turėtų bendrai įdiegti ir vykdyti rinkų susiejimo operatoriaus funkcijas, įskaitant būtinųjų susitarimų su trečiosiomis šalimis projektus.

Komisijos sprendimu nuo 2015 m. gruodžio 15 d. ketverius metus vykdyti paskirtojo elektros energijos rinkos operatoriaus funkcijas Lietuvoje paskirtas Nord Pool AS. Kadangi šiuo metu Lietuvoje yra paskirtas tik vienas elektros energijos rinkos operatorius, jam būtų pavedama vykdyti plane numatytas funkcijas. Jeigu Lietuvoje veiklą pradėtų vykdyti dar bent vienas ar daugiau paskirtųjų elektros rinkos operatorių, atitinkamai šiame plane taip pat numatytas funkcijų tarp šių operatorių pasidalinimas.

Paskirtajam elektros energijos rinkos operatoriui numatytos šios funkcijos:
• kurti ir prižiūrėti bendro kitos paros ir einamosios paros prekybos rinkų susiejimo algoritmus, sistemas ir procedūras;
• tvarkyti pradinius tarpzoninio pralaidumo ir paskirstymo apribojimų duomenis, kuriuos pateikia koordinuoto pralaidumo skaičiuotojai;
• taikyti kainų susiejimo ir nepertraukiamos prekybos derinimo algoritmą;
• patvirtinti ir nusiųsti kitiems PEERO bendro kitos paros ir einamosios paros prekybos rinkų susiejimo rezultatus.

Primename, kad bendras nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimas dėl šio plano buvo priimtas 2017 m. birželio 16 d. vykusiame Energetikos reguliuotojų forume. Oficiali rinkų susiejimo operatoriaus plano versija parengta anglų kalba, kiekviena šalis yra atsakinga, kad šis teisės aktas būtų išverstas į valstybinę kalbą ir patvirtintas nacionaliniu lygmeniu.