Įeiti
Publikuota: 2017.06.30. Atnaujinta:

Komisija įvertino elektros energetikos įmonių finansinį pajėgumą


Komisija, vykdydama licencijuojamų ir leidimais reguliuojamų energetikos įmonių veiklos priežiūrą bei siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas bei kokybiškas paslaugas, atliko elektros energetikos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų 2016 m. finansinio pajėgumo vertinimą ir konstatavo, kad:
• AB „Achema", UAB „Dirbtinis pluoštas", UAB „Imlitex", AB „INTER RAO Lietuva", UAB „Enefit", UAB „Elektrum Lietuva", „Energijos tiekimas" UAB, UAB „Vakarų techninė tarnyba", UAB „Nordic Power Management", AB „Akmenės cementas", AXPO Nordic AS, UAB „ENERTY", ALPIQ ENERGY SE, UAB „Energo live", Energi Danmark AS, UAB „Modus Energija tiekimas", AB „Litgrid", UAB „E Tinklas", AB „Energijos skirstymo operatorius", AB „Lietuvos energijos gamyba" finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti;
• UAB „Kardos", UAB „Scener" ir UAB Kauno termofikacijos elektrinės finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

UAB „Kardos", UAB „Scener" ir UAB Kauno termofikacijos elektrinė įpareigotos per 30 kalendorinių dienų pateikti paaiškinimus dėl finansinio pajėgumo rodiklių ir kitus dokumentus bei finansines ataskaitas, sudarytas 2017 m. liepos 1 d., reikalingas pakartotiniam vertinimui atlikti, UAB Kauno termofikacijos elektrinė taip pat turės pakoreguoti nuosavo ir įstatinio kapitalo santykį, kad jis atitiktų Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimams – tam numatytas 6 mėn. terminas.  Ūkio subjektams nevykdant Komisijos įpareigojimų, gali būtų stabdoma licencija.

2016 m. elektros energetikos sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutinės reikšmės:
infrastruktūros veiklos – 2,14;
• tiekimo veiklos – 2,02.

1 pav. Infrastruktūros veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai (2016 m.)


2 pav. Tiekimo veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendri finansinio pajėgumo rodikliai (2016 m.)