Įeiti
Publikuota: 2017-06-15. Atnaujinta:

Patvirtintas kitos paros pralaidumo garantavimo terminas


Kuriant bendrą elektros energijos rinką regione, visi ES perdavimo sistemų operatoriai kartu parengė pasiūlymą dėl vienodo kitos paros pralaidumo garantavimo termino (angl. Day-Ahead Firmness Deadline), kuris yra 60 minučių iki kitos paros prekybos pabaigos, – šiam terminui pritarta Komisijos posėdyje.

Bendras nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimas dėl šio termino buvo priimtas Energetikos reguliuotojų forume 2017 m. gegužės 15 d., o 2017 m. gegužės 16 d. visos nacionalinės reguliavimo institucijos raštu informavo Europos Komisiją, Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (ACER) ir Europos elektros energijos perdavimo sistemų operatorių tinklą (ENTSO-E), kad nacionalinės reguliavimo institucijos pastabų neturi.

Šį sprendimą kiekviena nacionalinė reguliavimo institucija nacionaliniu lygmeniu turi patvirtinti iki 2017 m. birželio 19 d.