Įeiti
Publikuota: 2017.04.24. Atnaujinta: 2017.04.25

Rygoje aptartos vandens, elektros ir gamtinių dujų sektorių aktualijos


miniforumas_2017.jpg

2017 m. balandžio 20–21 d. Rygoje, Latvijoje, vyko tradicinis Baltijos rinkos forumas. Latvijos viešųjų paslaugų reguliavimo komisijos (angl. Public Utilities Commission – PUC) kvietimu vandens sektoriaus, gamtinių dujų ir elektros rinkų forumuose dalyvavo šių sektorių politikos formuotojai, reguliuotojai, tinklų ir biržų operatoriai, gamintojai, tiekėjai, kiti Baltijos šalių energetikos sektoriaus plėtra suinteresuoti atstovai. Renginyje taip pat dalyvavo ir Komisijos atstovai.
Pirmoji renginio diena buvo skirta vandens sektoriaus reguliavimo klausimams bei gamtinių dujų sektoriaus aktualijoms aptarti Baltijos valstybėse bei Suomijoje.
Forumo dalyviai diskutavo bei palygino vandens sektoriaus reguliavimo skirtumus, daugiausiai dėmesio skirdami kainų nustatymo principams. Gamtinių dujų forume daug dėmesio skirta pokyčiams Latvijos gamtinių dujų sektoriuje, kur nuo 2017 m. balandžio yra liberalizuojama gamtinių dujų rinka, įgyvendinant Trečiojo energetikos paketo reikalavimus dėl veiklų atskyrimo. Su Latvijos gamtinių dujų rinkos atvėrimu ir prekybos taisyklių supaprastinimu susiję pokyčiai aktualūs visiems tiek Latvijos, tiek regiono rinkos dalyviams. Taip pat rinkos dalyviai supažindinti su naujomis, nuo kito mėnesio Latvijoje įsigaliosiančiomis pasinaudojimo gamtinių dujų sistema ir saugykla taisyklėmis. Atsivėrus Latvijos gamtinių dujų rinkai atsiranda galimybė perkelti Lietuvos gamtinių dujų biržą ir į kitas Baltijos šalis. Būtent gamtinių dujų forume rinkos dalyviai buvo informuoti, jog nuo liepos 1 d.  Lietuvos gamtinių dujų birža pradės veiklą kaimyninėse Baltijos šalyse, kur gamtinių dujų ir pajėgumų prekybai bus įgyvendintas netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelis (angl. implicit capacity allocation model). Latvijos gamtinių dujų rinkos atvėrimas bei netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio įgyvendinimas regione sukuria palankias sąlygas lankstesnei gamtinių dujų prekybai ir transportavimui regione, didesniam rinkos likvidumui ir integracijai.   Gamtinių dujų forume taip pat nemažai dėmesio skirta su tiekimo saugumu susijusiems klausimams – Europos Komisijos atstovas pristatė Baltijos valstybių ir Suomijos kartu su Europos Komisija atliktą gamtinių dujų tiekimo saugumo rizikos vertinimą, taip pat pristatyti gamtinių dujų tiekimo saugumo reglamento pakeitimai. Rinkos dalyviai taip pat aptarė atsinaujinančių energijos išteklių ir gamtinių dujų panaudojimo tendencijas energijos gamyboje.

miniforumas_2017_04_25.jpgAntrąją renginio dieną aptartos elektros energetikos sektoriaus aktualijos didelį dėmesį skiriant diskusijoms dėl poreikio nustatyti Baltijos valstybių, Suomijos, Švedijos ir Lenkijos rinkos dalyviams pakankamas apsidraudimo galimybes nuo kainos svyravimų rizikos. Būtent Europos Komisijos reglamentu, kuriuo nustatomos prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairės, nacionalinės reguliavimo institucijos yra įpareigotos atlikti vertinimą, siekiant nustatyti, ar išankstinių sandorių elektros energijos rinka užtikrina pakankamai rizikos draudimo galimybių susijusiose prekybos zonose. Elektros forumo metu pristatyti Komisijos atlikto vertinimo bei viešųjų konsultacijų rezultatai. Remdamasi jais, Komisija ketina kreiptis į Lietuvos perdavimo sistemos operatorių, kad būtų užtikrinta galimybė didmeninės energijos rinkos dalyviams įsigyti minėtame Europos Komisijos reglamente nustatytus ilgalaikio tarpzoninio rizikos draudimo produktus. Elektros forumo metu taip pat pristatyti perdavimo sistemos operatorių veiksmai įgyvendinant tinklų kodeksus, Europos Komisijos atstovas supažindino su vadinamu „žiemos paketo" rinkiniu, Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) atstovė pristatė naujoves, susijusias su didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo reglamento įgyvendinimu. Taip pat diskutuota dėl būtinų pokyčių mažmeninėse rinkose, pristatyta pažangiųjų skaitiklių diegimo elektros vartotojams nauda.  

Forumo metu rinkos dalyviai sveikino energetikos reguliuotojų pastangas mažinti administracinę naštą, susijusią su veikimu energetikos rinkoje.

Tęsiant tradiciją kas pusmetį Baltijos rinkos forumą rengti vis kitoje Baltijos valstybėje, 2017 m. lapkritį Komisija organizuos Baltijos rinkos forumo renginius Vilniuje.