Įeiti
Publikuota: 2016-10-28. Atnaujinta:

Komisija pakoregavo UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą 2017 metams


Komisija, išanalizavusi UAB „Intergas" 2016 m. faktinius duomenis bei įvertinusi dujų įmonės pateiktus planinius skaičiavimus, kad numatoma paskirstyti beveik 3 kartus mažiau gamtinių dujų*, 2017 m. nustatė 8,17 Eur/MWh gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą (2016 m. – 7,61 Eur/MWh be PVM).

UAB „Intergas" skirsto gamtines dujas tarpusavyje nesujungtose gamtinių dujų sistemose: Mažeikių rajono savivaldybėje ir Druskininkų savivaldybės teritorijoje.

UAB „Intergas" 2015 m. planavo prijungti stambų vartotoją –  AB „Orlen Lietuva", tačiau sutartis iki šiol nėra pasirašyta.

Primename, kad Komisija gamtinių dujų įmonėms skirstymo kainų viršutines ribas nustato 5 metų reguliavimo periodui. Komisijos sprendimu jos gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, dujų įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas ir t. t., tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.

Konkrečius gamtinių dujų tarifus, kurie vartotojams bus taikomi pirmąjį 2017 m. pusmetį, Komisija patvirtins iki 2016 m. lapkričio mėn. pabaigos.


*2016 m. numatyti paskirstyti gamtinių dujų kiekiai yra 3 kartus mažesni negu buvo planuota 2015 m.