Įeiti
Publikuota: 2016-10-14. Atnaujinta:

Vilniečiams beveik ketvirtadaliu mažės šilumos kaina


Komisija nustatė UAB „Vilniaus energija" bazines šilumos kainas naujam 3 metų reguliavimo periodui. Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinta, kad vartotojai už šilumą turi mokėti tik būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis pagrįsta kaina, todėl Komisija, priimdama sprendimą, įvertino bendrovės pateiktus skaičiavimus ir faktines sąnaudas, siekiant užtikrinti šio principo įgyvendinimą.

Pagal Komisijos skaičiavimus, UAB „Vilniaus energija" nauja šilumos bazinė kaina yra 4,22 ct/kWh be PVM. Tačiau įvertinus bendrovės faktines kuro sąnaudas ir atlikto 2012–2014 m. reguliuojamos veiklos patikrinimo rezultatus, šilumos tiekimo veiklai vykdyti reikalingos sąnaudos sumažintos 37,1* mln. Eur ir kaina mažėja iki 3,88 ct/kWh be PVM, t. y. 23 proc. mažesnė, palyginus su dabar galiojančia (5,05 ct/kWh be PVM).

Komisijos suskaičiuota 3,88 ct/kWh be PVM kaina užtikrins UAB „Vilniaus energija" būtinąsias sąnaudas, reikalingas vykdyti patikimą šilumos tiekimą. Komisijos patikrinimo metu nustatytos papildomai gautos pajamos dengiamos minusuojant nusidėvėjimo sąnaudas ir investicijų grąžą, šilumos kainą mažinant 0,48 ct/kWh. 

1 pav. UAB „Vilniaus energija" šilumos kainos, ct/kWh be PVM


* 37,1 mln. Eur sumą sudaro: 22,8 mln. Eur bendrovės suskaičiuotos per didelės sąnaudos veiklai vykdyti, 3,1 mln. Eur – kuro ir kitos šilumos tiekimo veiklos sąnaudos, 11,2 mln. Eur – Komisijos atlikto patikrinimo rezultatas (įtraukiama dalis permokėtų lėšų).


2 pav. UAB „Vilniaus energija" šilumos kainos palyginimas su kitais didžiausiais miestas, ct/kWh be PVM


* Lyginama: UAB „Vilniaus energija" bazinė šilumos kaina (4,22 ct/kWh be PVM) ir įvertinus patikrinimo rezultatą sumažinta kaina (3,88 ct/kWh be PVM).

Naujos UAB „Vilniaus energija" šilumos kainos įsigalios Vilniaus miesto savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. Jeigu savivaldybė sprendimą priims spalio mėn., nauja šilumos kaina vilniečiams bus taikoma nuo 2016 m. gruodžio 1 d.

Skaičiuojama, kad taikant naujas šilumos kainas iki turto nuomos sutarties pabaigos (iki 2017 m. kovo 29 d.) vartotojams galėtų būti grąžinta dalis, t. y. apie 6 mln. Eur, lėšų, kurios buvo permokėtos UAB „Vilniaus energija" už šildymą. Dėl likusios permokos dalies grąžinimo sprendimą turės priimti Vilniaus miesto savivaldybė.