Įeiti
Publikuota: 2016.10.14. Atnaujinta:

Suderintos UAB „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos


Komisija, įvertinusi UAB „Giraitės vandenys“ 2014 m. faktines sąnaudas ir planuojamus įgyvendinti investicijų projektus, suskaičiavo 100,9 tūkst. Eur. daugiau sąnaudų, būtinų užtikrinti kokybišką geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,04 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.

 

UAB „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)


 

Mokėtiną už vandenį sumą kiekvieną mėnesį sudaro: 1) mokestis už suvartotą geriamojo vandens kiekį ir (ar) nuotekų tvarkymą (m3) ir 2) apskaitos kaina, kuri yra pastovi ir nepriklauso nuo suvartoto kiekio.

UAB „Giraitės vandenys“ aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,1 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų*.

Komisijos suderintos UAB „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Kauno rajono savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

Paskutinį kartą visos UAB „Giraitės vandenys“ veiklos sąnaudos buvo vertinamos ir kainos suskaičiuotos 2012 m. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, iki 2013 m. dirbo nuostolingai, 2014 m. gavo 84,3 tūkst. Eur pelno, 2015 m. –21,8 tūkst. Eur.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi apie 60 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – apie 41 proc. Kauno rajono savivaldybės gyventojų, gyvenančių bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje. 94 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka Lietuvos higienos normų reikalavimus, 6 proc. viršija geležies, amonio, mangano kiekio, taip pat drumstumo normas – šias problemas išspręs numatyti pastatyti vandens gerinimo įrenginiai. 99,7 proc. nuotekų yra išvaloma pagal nustatytus reikalavimus.

2011–2014 m. laikotarpiu UAB „Giraitės vandenys“ į vandentvarkos ūkį investavo 17105,4 tūkst. Eur, iš jų 13661,8 tūkst. Eur – ES paramos lėšos. Bendrovė Kauno rajone (Šlienavoje, Neveronyse, Ežerėlyje, Karmėlavoje, Ramučiuose, Raudondvaryje, Vilkijoje Zapyškyje, Kluoniškiuose, Dievogaloje, Kačerginėje) iš viso paklojo ir (ar) rekonstravo daugiau kaip 45 km vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 85 km nuotekų tinklų. Gavus paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, buvo įrengtos 3 geriamojo vandens kokybės gerinimo stotys ir 1 artezinis gręžinys. 2012–2014 m. laikotarpiu prie vandens tiekimo tinklų prisijungė 620 naujų vartotojų, prie nuotekų šalinimo tinklų – 1232 nauji vartotojai.

UAB „Giraitės vandenys“ 2016–2018 m. veiklos ir plėtros numatyta atlikti darbų už 10777,3 tūkst. Eur, iš jų 6043,0 tūkst. Eur suma bus finansuojama ES struktūrinių fondų paramos lėšomis. Bendrovė numačiusi 25 gyvenvietėse (Zapyškio miestelyje, Juragių, Saulėtekių, Padauguvos, Netonių, Pažėrų, Piepalių, Margininkų, Stanaičių, Purviškių, Kaniūkų, Bernatonių, Karkazų, Eikščių, Virbaliūnų, Altoniškių, Miškalaukio, Dobilijos, Biliūnų, Antagynės, Urniežių, Gaižuvėlės ir Šašių kaimuose ar jų dalyse) pastatyti vandens gerinimo įrenginius, kurie leis užtikrinti, jog vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo 100 proc. atitiktų higienos normų reikalavimus. Taip pat bus paklota 12,1 km vandentiekio ir 31,2 km nuotekų tinklų, pastatyti ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai, prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų bus sudaryta galimybė prisijungti 1000 vartotojų.

2014 m. UAB „Giraitės vandenys“ realizavo 901 tūkst. m³ vandens ir priklauso III vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 901 iki 1500 tūkst. m3 per metus).

* numatyta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.