Įeiti
Publikuota: 2016-01-13. Atnaujinta:

Komisija pateikia sausio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką


Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina sausio mėnesį yra 5,79 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su gruodžiu, fiksuojamas 1,4 proc. pokytis. Per metus centralizuotai tiekiamos šilumos kaina sumažėjo 8 proc.

2016 m. sausį, palyginus su 2015 m. gruodžiu, daugiausiai – beveik 15 proc. (1,18 ct/kWh su PVM) – šiluma pigo Ukmergės mieste ir Dukstynos kaime, UAB „Ukmergės šiluma" pradėjus daugiau šilumos gaminti iš biokuro. Palyginus su praėjusiu mėnesiu, dėl pigiau įsigyto kuro šilumos kaina daugiau nei 8 proc. (0,60 ct/kWh su PVM) mažėjo ir Kazlų Rūdos vartotojams.

Vilniuje sausio mėn. šilumos kaina yra 6,46 ct/kWh su PVM ir, palyginus su praėjusiu mėnesiu, sumažėjo 6,3 proc.

Išaugus šilumos poreikiui ir sumažėjus konkurencijai tarp nepriklausomų šilumos gamintojų, dėl ko ženkliai išaugo superkamos šilumos kaina, taip pat dėl didesnės vidutinės gamtinių dujų kainos, AB ,,Kauno energija" aptarnaujamiems vartotojams 2016 m. sausį, palyginus su 2015 m. gruodžio mėnesiu, fiksuojama apie 12 proc. (0,65 ct/kWh su PVM) didesnė šilumos kaina.

Druskininkuose, išaugus šilumos suvartojimui ir UAB „Litesko" filialui „Druskininkų šiluma" pradėjus pirkti brangesnes dujas iš UAB „Haupas", fiksuojamas beveik 11 proc. (0,65 ct/kWh su PVM) šilumos kainos pokytis. Telšiuose šilumos kaina didėja 8 proc., palyginus su praėjusiu mėnesiu.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2010–2016 metais


2016 m. sausio mėn. tarp penkių didžiųjų miestų už šilumą mažiausiai moka Šiaulių, daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Per metus, 2016 m. sausį palyginus su 2015 m. sausio mėnesiu, Kaune šilumos kaina mažėjo 15,66 proc., Klaipėdoje – 15,57 proc., Panevėžyje – 8,62 proc., Vilniuje – 6,92 proc., Šiauliuose – 3,96 proc.

2 pav. Šilumos kaina didžiuosiuose miestuose, ct/kWh su PVM


3 pav. pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas pagal Komisijos licencijuojamus šilumos tiekėjus. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo nurodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (rudai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad mieste daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant atsinaujinančius energijos išteklius).

2016 m. sausio mėn. mažiausia šilumos kaina yra Utenos rajone, o didžiausia – Anykščių rajone.

3 pav. Šilumos kainos 2016 m. sausio mėn., ct/kWh su PVM

 

Skaičiuojant 2016 m. sausio mėn. šilumos kainą buvo naudojamos 2015 m. lapkričio mėn. kuro kainos. 2015 m. lapkritį, palyginus su 2014 m. lapkričiu, gamtinių dujų žaliavos kaina (be transportavimo sąnaudų) mažėjo 4,01 proc. Palyginus 2015 m. lapkritį su 2015 m. spaliu, vidutinė gamtinių dujų žaliavos kaina (be transportavimo sąnaudų) didėjo 7,40 proc. Biokuras 2015 m. lapkričio mėn., palyginus su 2015 m. spalio mėn., brango 9,56 proc., o per metus (2015 m. lapkritis/2014 m. lapkritis) pigo 29,37 proc.

4 pav. Šilumos tiekėjų perkamas kuras, Eur/tne

 

Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 m. padidinti iki 50 proc.

5 pav. matyti, kad nuo 2010 metų gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėjo. 2014 m., palyginti su 2010 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 17,2 procentinio punkto, nuo 73,9 proc. iki 56,7 proc., o biokuro dalis augo 19,5 procentinio punkto, nuo 19,4 proc. iki 38,9 proc. 2014 m., augant biokuro daliai šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje bei mažėjant gamtinių dujų kainai, stebimas šilumos kainos mažėjimas.

5 pav. Vidutinė šilumos kaina, vidutinė dujų žaliavos kaina ir šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2010–2016 metais

 

* Patogiai grafikų peržiūrai rekomenduojame naudoti Mozilla Firefox ir Chrome naršykles.