Įeiti
Publikuota: 2016.01.07. Atnaujinta:

Paskelbta CEER svarbiausių 2016 metų darbų programa


Europos energetikos reguliuotojų taryba (CEER), kurios narė yra Komisija, kiekvienų metų pradžioje viešai paskelbia savo metinę darbo programą.

Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir Pietų Europos šalių nacionalinius energetikos reguliuotojus vienijanti bei jų tarpusavio bendradarbiavimą stiprinanti asociacija kaip ir ankstesniais metais ketina didžiausią dėmesį skirti konkurencingai, tvariai ir saugiai energijos rinkai kurti.

2016-iems metams suplanuota 16 pagrindinių darbų – ataskaitų, gerosios praktikos gairių, pozicijų, siekiant kryptingai stiprinti energijos vartotojų vaidmenį energetikos reguliavimo procese, skatinti aktyvesnę konkurenciją mažmeninėje rinkoje, didesnį pasirinkimą vartotojams ir geresnę jų teisių apsaugą. Taip pat prioritetinėmis darbo kryptimis turėtų tapti planuojamos naujos Europos Sąjungos teisinės iniciatyvos, besikeičianti energetikos rinkos dalyvių padėtis ir reguliavimo pritaikymas, atsižvelgiant į vykstančius pokyčius rinkoje.

CEER, net ir būdama viena iš efektyvaus tarptautinio bendradarbiavimo platformų, 2016 metais nemažai dėmesio skirs asociacijos narių bendradarbiavimui su kitų regionų energetikos srities asocijuotomis struktūromis. Atsižvelgiant į energetikos sektoriaus specifiką ir glaudžias sąsajas su kaimyninėmis šalimis, dialogas apie energetikos reguliavimo aktualijas palaikomas su Europos Rytų partnerystės, Balkanų, Viduržemio jūros regiono šalimis.