Įeiti
Publikuota: 2016.09.22. Atnaujinta:

Papildoma informacija


• Komisija, atlikdama patikrinimą, nustatė, kad UAB „Vilniaus energija" už biokurą permokėjo 3,4 mln. Eur, taip nepagrįstai padidindama šilumos kainą vilniečiams. Primename, kad Konkurencijos taryba savo ruožtu už veiksmus, ribojusius konkurenciją biokuro tiekimo rinkoje, UAB „Vilniaus energija" yra skyrusi daugiau kaip 19 mln. Eur. baudą.

• UAB „Vilniaus energija" iš prekybos apyvartiniais taršos leidimais (ATL) 2012–2014 m. gavo 4,67 mln. Eur ir atitinkamai turėjo sumažinti šilumos kainą, bet to nepadarė.

• Šilumos vartotojams taip pat nepagrįstai teko apmokėti ir 1,2 mln. Eur sumą, kuri buvo investuota į bendrovės valdomą elektros ūkį ir su šilumos tiekimu neturi nieko bendro.

• UAB „Vilniaus energija" taip pat  nepagrįstai skyrė lėšas:
darbo užmokesčiui ir išeitinėms išmokoms – 3,3 mln. Eur;
konsultacinėms paslaugoms – 2,26 mln. Eur;
reprezentacijai (klientai ir renginiai) – 1,09 mln. Eur;
narystei asociacijose – 0,44 mln. Eur;
socialinei paramai (maitinimas, sporto veikla ir pan.) – 0,4 mln. Eur;
labdarai (švietimo, ugdymo įstaigos ir pan.) – 0,29 mln. Eur;
kelionėms – 0,15 mln. Eur;
reklamai žiniasklaidoje – 0,12 mln. Eur.