Įeiti
Publikuota: 2016.09.26. Atnaujinta:

ACER išplatino ataskaitą dėl perkrovos valdymo procedūrų įgyvendinimo dujų sektoriuje


2016 m. rugsėjo 16 d. Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (angl.  Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) išplatino atnaujintą perkrovos valdymo procedūrų įgyvendinimo priežiūros ataskaitą (angl. ACER Implementation Monitoring Report on Congestion Management Procedures, Update 2016). Ataskaitoje aptariama perkrovos valdymo procedūrų įgyvendinimo pažanga visose Europos Sąjungos valstybėse, lyginant su 2014 metais. Lietuvoje perkrovos valdymo procedūros įgyvendintos perdavimo sistemos operatoriaus patvirtintomis naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėmis, tačiau minėtos procedūros praktiškai nėra taikomos, kadangi Lietuvoje nėra sutartinės perkrovos atvejų.

Perkrovos valdymo procedūros dujų sektoriuje nustatytos Reglamentu (EB) Nr. 715/2009 ir yra privalomos nuo 2013 m. spalio mėnesio. Vadovaujantis III Europos Sąjungos energetikos paketu, ACER yra atsakinga už minėtų perkrovos valdymo procedūrų taikymo ir kitų tinklų kodeksų įgyvendinimo priežiūrą.

Su ACER ataskaita galima susipažinti čia.