Įeiti
Publikuota: 2016.09.26. Atnaujinta:

CEER išplatino poziciją dėl skirstymo ir perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimo


2016 m. rugsėjo 21 d. Europos energetikos reguliuotojų taryba (angl. Council of European Energy Regulators – CEER) išplatino dokumentą dėl perdavimo ir skirstymo sistemos operatorių bendradarbiavimo aspektų (angl. CEER Position Paper on the Future DSO and TSO Relationship), ypač akcentuojant bendradarbiavimo prioritetus ilguoju laikotarpiu.

Diskusijas minėtu aspektu tarp reguliuotojų bei tarp reguliuotojų ir rinkos dalyvių skatina besikeičianti energetikos rinka, atsinaujinančių energijos šaltinių integravimas, aktyvesnis vartotojų dalyvavimas energetikos rinkoje, elektros ir gamtinių dujų tinklų kodeksų nustatyti nauji įpareigojimai energetikos rinkos dalyviams. CEER dokumente daugiausiai dėmesio skiriama perdavimo ir skirstymo sistemos operatorių vaidmens ir atsakomybės klausimams, bendradarbiavimo aspektams planuojant, vystant ir valdant energetikos infrastruktūrą.

Tikimasi, kad su CEER pozicijoje nurodomais principais ir rekomendacijomis susipažins visi suinteresuoti Europos Sąjungos energetikos rinkos dalyviai. Su CEER dokumentu galima susipažinti čia.