Įeiti
Publikuota: 2016-09-22. Atnaujinta:

Baigtas UAB „Vilniaus energija“ patikrinimas


Komisija baigė UAB „Vilniaus energija" 2012–2014 m. reguliuojamos veiklos sąnaudų patikrinimą ir nustatė, kad šiuo laikotarpiu bendrovė nepagrįstai į šilumos kainas įtraukė daugiau kaip 24,30 mln. Eur. Sprendimą, kaip šios lėšos bus grąžintos vartotojams, Komisija priims artimiausiame posėdyje. Planuojama, kad nauja mažesnė UAB „Vilniaus energija" šilumos kaina bus patvirtinta ir įsigalios 2016 m. gruodžio 1 d.

Tarp nepagrįstų sąnaudų yra ne tik permokėtos lėšos biokurui įsigyti, bet ir išlaidos darbo užmokesčiui, reprezentacijai, konsultacinėms paslaugoms, labdarai ir kt. (detalesnė informacija pateikiama čia). 

Komisija dėjo ir deda visas pastangas, kad naujos šilumos kainos vilniečiams būtų taikomos nuo šildymo sezono pradžios, tačiau ilgiau nei metus trukęs UAB „Vilniaus energija" patikrinimas baigtas tik šiandien, Komisijai pritarus patikrinimo aktui. To priežastis – bendrovė neteikė visų patikrinimui reikalingų duomenų, neleido susipažinti su dokumentais, nebendradarbiavo ir visais įmanomais būdais vilkino patikrinimą, įskaitant neįsileidimą į patalpas. Primename, kad už tokius veiksmus, t. y. reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą, Komisija UAB „Vilniaus energija" skyrė įspėjimą bei 600 tūkst. Eur. baudą, už trukdymą tikrinimo komisijai bendrovės vadovams buvo surašyti du administracinių teisės pažeidimų protokolai.

Taip pat buvo nustatyta, kad tikrinamuoju laikotarpiu UAB „Vilniaus energija" Komisijai teikė tikrovės neatitinkančią, melagingą informaciją ir tai suponavo prielaidas taikyti vartotojams neteisingą šilumos kainą. Susidariusi situacija dar kartą patvirtino būtinybę suteikti Komisijai papildomus įstatyminius įgaliojimus atliekant reguliuojamų ūkio subjektų patikrinimus – Komisija dar šių metų pavasarį Seimui pateikė atitinkamų įstatymų pataisas.