Įeiti
Publikuota: 2016.07.20. Atnaujinta:

Komisija pristato 2015 m. energetikos sektoriaus plėtros apžvalgą


Komisija visuomenei ir suinteresuotiems rinkos dalyviams pristato 2015 m. energetikos (elektros, gamtinių dujų, atsinaujinančių išteklių ir šilumos) bei geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektorių plėtros apžvalgą (atsisiųskite). Komisija apžvelgia svarbiausias tendencijas sektoriuose: pajamų, kainų, vartotojų skaičiaus pokyčius, atliktas investicijas.

Esminiai 2015 m. rodikliai:

Energetikos sektoriaus dalis BVP 2015 m. buvo šiek tiek mažesnė nei 2014 m. ir sudarė 5,3 proc., o energetikos sektoriaus reguliuojamų veiklų pajamos mažėjo 0,5 proc.

Paslaugų apimtys ir vartotojai
• 2015 m., palyginti su 2014 m., Lietuvoje 1,4 proc. augo suvartojamos elektros energijos kiekis (12,6 TWh), elektros energijos pagaminta 13,6 proc. daugiau (4,6 TWh): gamybos iš iškastinio kuro apimtys augo daugiau nei 20 proc., iš atsinaujinančių energijos išteklių - dešimtadaliu. Lietuvos vartotojams 2015 m. paskirstyta mažiau gamtinių dujų (iš viso – 6 928 GWh), realizuota 2,3 proc. mažiau šilumos (iš viso – 6 943 GWh). Geriamojo vandens tiekimo pardavimai augo 0,5 proc. (iki 94, 8 mln. m3), nuotekų tvarkymo – 0,6 proc. (iki 90,6 mln. m3). 
• Daugiau vartotojų 2015 m., palyginus su 2014 m., naudojosi energetikos paslaugomis: elektros energijos tiekimo segmente buitinių vartotojų objektų skaičius didėjo 0,9 proc., gamtinių dujų sektoriuje buitinių vartotojų padaugėjo 0,7 proc., šilumos sektoriuje – 1 proc. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojų skaičius nekito.

Pajamos, pelnas ir investicijos
• 2015 m., palyginus su 2014 m., pajamų augimas sudarė 0,6 proc.: Komisijos reguliuojamos elektros energetikos įmonės gavo 0,5 proc. mažiau pajamų (956,8 mln. Eur), šilumos įmonių pajamos mažėjo 13,3 proc. ir sudarė 398,0 mln. Eur. Gamtinių dujų sektoriaus rinkos dalyvių pajamos augo 9,9 proc. ir sudarė 624 mln. Eur, geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų įmonės surinko 8,9 proc. daugiau pajamų – 165,9 Eur. Atsinaujinančių energijos išteklių sektoriaus pajamos augo 7,8 proc. (150,5 mln. Eur).
• 2015 m. elektros energetikos įmonės gavo 68,9 mln. Eur pelno, gamtinių dujų – 29,6 mln. Eur, šilumos – 20,3 mln. Eur, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikėjai metus taip pat baigė su teigiamu balansu – 7,6 mln. Eur pelno. Komisija reguliuojamiems sektoriams nustato investicijų grąžos normą, t. y. galimo uždirbti pelno normą. Ją viršijus, skirtumas grąžinamas vartotojams.

 Pajamu_grafikas.jpg

Investicijų apimtys 2015 m., palyginti su 2014 m., augo 27,3 proc. Elektros energetikos sektoriuje investicijos į tinklų infrastruktūrą didėjo 55,6 proc. (iki 324,0 mln. Eur), gamtinių dujų įmonės investavo 65,1 mln. Eur, t. y. 72,6 proc. daugiau, investicijos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išaugo penktadaliu ir sudarė 146,6 mln. Eur. Atsinaujinančių energijos išteklių sektoriuje investicijos sudarė 1,1 mln. Eur., t. y. 86,0 proc. mažiau nei 2014 m., šilumos įmonių investicijos sumenko daugiau nei trečdaliu ir siekė 60 mln. Eur.

Komisijos veiklos ataskaitas ir ankstesnių metų sektorių plėtros apžvalgas galite rasti čia.