Įeiti
Publikuota: 2016.07.20. Atnaujinta:

ACER Reguliuotojų valdybos susitikime paskelbtos svarbios ACER pozicijos


ACER.jpgLiepos 13 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyko 58-asis Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (angl.  Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) Reguliuotojų valdybos susitikimas, kuriame dalyvauja paskirti aukšto lygio nacionalinių energetikos reguliuotojų atstovai. Susitikime taip pat dalyvavo Komisijos atstovas.

Kiekvieną mėnesį vykstančiuose ACER Reguliuotojų valdybos susitikimuose tradiciškai yra pateikiama informacija apie naujausias Europos Komisijos  iniciatyvas.Atskiros susitikimo dalys yra skiriamos ACER vidiniams procesams ir veiklai (angl. ACER Cross-sectoral activities) bei atskirų ACER darbo grupių veiklos rezultatams aptarti, ACER nuomonėms ir rekomendacijoms priimti.

58-ajame ACER Reguliuotojų valdybos susitikime svarstyti esminiai dokumentai: