Įeiti
Publikuota: 2016-11-28. Atnaujinta: 2016-11-29

Nustatyti UAB „Intergas“ ir AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams


Komisija posėdyje patvirtino UAB „Intergas" ir AB agrofirmos „Josvainiai" gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, galiosiančius 2017 metų pirmąjį pusmetį.

Gamtinių dujų tarifas buitiniams vartotojams susideda iš pastoviosios dalies, kuri mokama kas mėnesį, nepriklausomai nuo suvartojamų gamtinių dujų kiekio, ir kintamosios dalies – mokama už suvartojamą gamtinių dujų kiekį.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. AB agrofirmos „Josvainiai" ir UAB „Intergas" vartotojai mokės tokią pat pastoviąją tarifo dalį kaip ir šiuo metu, UAB „Intergas" kintamoji tarifo dalis už suvartojamą kiekį mažėja 5–11 proc., AB agrofirmos „Josvainiai" nežymiai didėja.  

Lentelė. UAB „Intergas" ir AB agrofirmos „Josvainiai" gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams (su PVM)

Vartotojų grupė Pastovioji dalis, Eur/mėn. su PVM ​ ​Kintamoji dalis, Eur/m³ su PVM ​ ​
  
 2016 m. II pusm.2017 m. I pusm. Pokytis, proc. 2016 m. II pusm.2017 m. I pusm. Pokytis, proc.
AB agrofirma „Josvainiai" ​ ​ ​ ​ ​ ​
I grupė (iki 500 m³)0,630,63-0,380,39+2,63 proc.
II grupė (nuo 500 m³ iki 20 000 m³)3,993,99-0,300,31+3,33 proc.
UAB „Intergas" ​ ​ ​ ​ ​ ​
I grupė (iki 500 m³)1,451,45-0,41 * 0,40-2,40 proc.*
II grupė (nuo 500 m³ iki 20 000 m³)1,451,45-0,34*0,33-2,90 proc. *

Pastaba: suvartojamas gamtinių dujų kiekis per metus.
*Redakcinė korekcija 2016-11-29

AB agrofirma „Josvainiai“ gamtines dujas tiekia Josvainių miestelyje, UAB „Intergas“ – Druskininkų savivaldybėje ir Mažeikių rajone.