Įeiti
Publikuota: 2016-11-28. Atnaujinta:

Nustatyti elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams


Komisija patvirtino elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie metų pabaigoje bus koreguojami dėl Vyriausybės nustatyto viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų poreikio elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimui dėl valstybės energetinio saugumo.

Daugiausia elektros energijos suvartojantiems namų ūkiams, pasirinkusiems planą „Namai plius", elektros energijos kintamoji dedamoji mažės nuo 9 iki 11 proc. Ši vartotojų grupė vidutiniškai per metus suvartoja apie 234 mln. kWh elektros energijos. Taip pat primename, kad pasirinkusieji planą „Namai plius" moka pastoviąją dedamąją, kuri, kaip ir dabar galiojanti, sudarys 6 Eur (su PVM).

Buitiniams vartotojams, pasirinkusiems patį paprasčiausią vienos laiko zonos „Standartinį" mokėjimo planą, elektros energijos tarifas nuo dabar galiojančio 12,0 ct/kWh (su PVM) mažėja iki 11,0 ct/kWh (su PVM)., t. y. mažėja apie 8 proc. Apie 63 proc. elektros energijos suvartojama „Standartiniu" planu arba 1,7 mlrd. kWh per metus.

Mažesnius elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams iš esmės lėmė 2017 m. mažėjančios elektros energijos įsigijimo ir skirstymo paslaugų kainos, sudarančios didžiąją dalį visuomeninės elektros energijos kainos.

1 lentelė. Visuomeniniai elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams, ct/kWh (su PVM)

Žemoji įtampa 2016 m. II pusm.2017 m.Pokytis, proc.
Viena laiko zona„Standartinis"12,0 11,0-8,3%
„Elektrinės viryklės"11,9 11,0-7,6%
Dvi laiko zonos„Standartinis", dieninė dedamoji13,012,0-7,7%
naktinė dedamoji9,68,7-9,4%
„El. viryklės", dieninė dedamoji12,912,0-7,0%
naktinė dedamoji9,58,7-8,4%
Planas „Namai"Pastovioji dedamoji, EUR/mėn.3,003,0-
Viena laiko zona10,59,5-9,5%
Dvi laiko zonos, dieninė dedamoji11,410,3-9,6%
naktinė dedamoji8,67,7-10,5%
Planas „Namai plius"Pastovioji dedamoji, EUR6,006,0-
Viena laiko zona10,09,0-10,0%
Dvi laiko zonos, dieninė dedamoji10,89,8-9,3%
naktinė dedamoji8,37,4-10,8%


Nediferencijuota vidutinė visuomeninė elektros energijos kaina žemoje įtampoje 2017 m., palyginus su dabar galiojančia, mažėja 8 proc., vidutinėje įtampoje – 10 proc.

1 pav. Vidutinės elektros energijos kainos 2017 m. ir 2016 m. II pusm., ct/kWh (be PVM)


Daliai elektros energijos vartotojų nuo 2016 m. liepos 1 d. taikomos išmaniųjų elektros skaitiklių diegimo pilotinio projekto elektros energijos kainos – tarifų planas „Išmanusis", kuris skatina vartotojus stebėti elektros energijos suvartojimą ir pikiniu metu vartoti mažiau elektros energijos, atitinkamai mažinant elektros energetikos sistemos sąnaudas, užtikrinant tolygesnį elektros energijos vartojimą visos paros laikotarpiu.

2 lentelė. Tarifų plano „Išmanusis" kainos 2016 m. II pusm. – 2017 m. (su PVM), ct/kWh

Tarifai, jų dedamosiosLaiko intervalaiMato vnt.Kaina 2016 m. II pusm.Kaina 2017 m.
Keturių laiko zonų tarifasNakties energijos dedamoji 22:00 – 5:00 val. (I÷V), 22:00 – 7:00 val. (VI÷VII+šv.d.)ct/kWh8,37,6
Ryto energijos dedamoji 5:00 – 7:00 val. (I÷V)ct/kWh9,38,6
Dienos energijos dedamoji 7:00 – 17:00 val. (I÷V), 7:00 – 22:00 val. (VI÷VII+šv.d.)ct/kWh11,911,0
Vakaro energijos dedamoji17:00 – 22:00 val. (I÷V)ct/kWh14,012,8