Įeiti
Publikuota: 2016.11.28. Atnaujinta:

2017 metams nustatyti mažesni biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifai


Nuo 2017 m. sausio 1 d. biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifai vidutiniškai mažės nuo 3 iki 8 proc. Komisija, nustatydama tarifus, remiasi Europos Sąjungos šalių duomenimis, nes Lietuvoje nėra veikiančių (vystomų) tokio tipo biodujų jėgainių.

Lentelė. Biodujų supirkimo į gamtinių dujas sistemas tarifai (be PVM)

 2017 m., Eur/kWh2016 m., Eur/kWhPokytis, proc.
Biodujų supirkimo tarifai biodujų jėgainėms, išgaunančioms dujas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių technologinis pajėgumas​
iki 1300 kWh/val.0,0720,078-7,69
nuo 1300 iki 2600 kWh/val.0,0620,067-7,46
nuo 2600 iki 5200 kWh/val.0,0590,064-7,81
virš 5200 kWh/val.0,0570,062-8,06
Biodujų supirkimo tarifai biodujų jėgainėms, išgaunančioms dujas iš sąvartynų, kurių technologinis pajėgumas
iki 1300 kWh/val.0,0340,035-2,86
virš 1300 kWh/val.0,0260,027-3,70

Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifai iš esmės mažėja dėl sumažėjusios investicijų grąžos normos, taip pat laukiamų mažesnių kuro (žaliavos) įsigijimo kainų.

Primename, kad biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifai nustatomi kartą per metus.